Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 17.06.2020