Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 15.01.2020