Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 20.05.2024