Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 08.12.2021