Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 28.02.2023