Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 07.02.2023