Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 17.03.2023 - 20.03.2023