Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 16.08.2023 - 18.08.2023