Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 08.10.2001

  • 8. októbra 2001