Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 14.10.2020