Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 21.06.2023 - 23.06.2023