Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 31.01.2019