Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 09.06.2022