Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 27.11.2020