Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 21.04.2021