Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 08.01.2001

  • 8. januára 2001