Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 19.02.2020