Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 11.06.2024