Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 18.05.2022