Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 17.07.2023