Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.11.2023