Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.05.2024