BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Ing. Tvrdá Jarmila

Poslanec

Volebný obvod: Ružinov
Počet hlasov: 4392
E-mail: jarmila.tvrda@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2018
12.02.2018 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
06.02.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
05.02.2018 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.01.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
04.12.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
28.11.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
27.11.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.11.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.11.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
06.11.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.10.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
03.10.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
18.09.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
11.09.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.09.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
05.09.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
26.06.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
26.06.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
12.06.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.06.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
06.06.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
05.06.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
22.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
15.05.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
15.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.05.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.05.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
10.04.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.04.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
23.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
20.03.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.03.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.03.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
07.03.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
16.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - ospravedlnený
14.02.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
13.02.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
09.02.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
30.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
26.01.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
26.01.2017 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.01.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
18.01.2017 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.12.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
07.12.2016 - 08.12.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
29.11.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
28.11.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
21.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
15.11.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
14.11.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.11.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
24.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.10.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
17.10.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
10.10.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.10.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
22.09.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
12.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
06.09.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
05.09.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
29.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
29.06.2016 - 30.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
20.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.06.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.06.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
06.06.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
26.05.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.05.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
03.05.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
02.05.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
28.04.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
11.04.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
05.04.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
04.04.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
31.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
15.03.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
14.03.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.03.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
01.03.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
04.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
03.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
02.02.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
18.01.2016 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
12.01.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
11.01.2016 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
07.12.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
02.12.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.11.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
23.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
19.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
18.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.11.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
05.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
03.11.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
02.11.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
12.10.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
06.10.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
05.10.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.09.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
21.09.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.09.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
07.09.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
24.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
24.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
15.06.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.06.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.06.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
28.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
27.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
25.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.05.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.05.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.05.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
30.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
20.04.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
08.04.2015 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.04.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
26.03.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
16.03.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
11.03.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
26.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
16.02.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
10.02.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
05.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný
26.01.2015 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
15.01.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
11.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - prítomný