Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018)