Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 02.05.2016