BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 03.11.2015

 • 3. novembra 2015, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Zaťovičová Zdenka
 1. 1.Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020

  Materiály
 2. 2.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži

  Materiály
 3. 3.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa

  Materiály
 4. 4.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

  Materiály
 5. 5.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

  Materiály
 6. 6.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku

  Materiály
 7. 7.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

  Materiály
 8. 8.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov

  Materiály
 9. 9.Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov

 10. 10.Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej rodiny a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny

  Materiály
 11. 11.Žiadatelia o obecný nájomný byt mimo projektov a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov