Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 21.09.2015

  • 21. septembra 2015, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef