Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 12.02.2018