Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 08.09.2015