Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 11.01.2016