Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - Zasadnutie 18.06.2018

  • 18. júna 2018, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 101
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [34.49 kB]
  • Pokračovanie zasadnutia z 12.06.2018