Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 07.03.2017