Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 04.12.2017

  • 4. decembra 2017, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [31.98 kB]