Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - Zasadnutie 04.09.2018