Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 25.05.2015

  • 25. mája 2015, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján