Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 05.06.2017