Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.06.2016

  • 13. júna 2016, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [45.74 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 20.06.2016