Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 26.01.2017

  • 26. januára 2017, 13:30 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [32.51 kB]