Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.04.2015

  • 9. apríla 2015, 17:00 h
  • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo