Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 15.03.2016

  • 15. marca 2016, 15:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava