Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 19.03.2018

  • 19. marca 2018, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [34.63 kB]