Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 02.06.2015