Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.11.2013

  • 6. novembra 2013