Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.11.2015

  • 12. novembra 2015, 16:30 h
  • Magistrát, č.dv. 101
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján