Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 07.03.2017