Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.06.2016

  • 29. júna 2016, 14:00 h
  • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [34.5 kB]
  • Pokračovanie zasadnutia z 26.05.2016