Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 17.10.2016

  • 17. októbra 2016, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [32.42 kB]