Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 07.04.2015

  • 7. apríla 2015, 15:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Zaťovičová Zdenka