Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 24.11.2015