Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 16.05.2012

  • 16. mája 2012, 08:30 h
  • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava